home

Raad

De APR heeft 13 bestuursleden. Het bestuur neemt de beslissingen over de samenstelling van radio- en tv-adviezen. De bestuursleden vervullen hun functie in hun vrije tijd. De APR beschikt over een professioneel secretariaat, dat het bestuur ondersteunt en adviseert. 

Meer informatie over het werk van de programmaraad:

 Bestuur:

   Werkwijze: Adviezen: 

Wie zijn de bestuursleden

  Werkwijze en criteria

Waarover adviseert de APR

Benoeming van bestuursleden

  Wettelijk kader

Welke zenders worden geadviseerd

 

Agenda Downloads (volledige adviezen met onderbouwing; jaarverslag)