home
Benoemingsprocedure

Het Algemeen Bestuur (AB) van de APR bestaat uit 13 leden inclusief de voorzitter.

De voorzitter wordt onafhankelijk benoemd door de Gemeenteraad van Amsterdam en is niet afkomstig uit het midden van de Raad. De andere leden van het Algemeen Bestuur worden na een openbare door de APR gehouden wervings- en selectieprocedure, benoemd door de gemeenteraad van de betreffende gemeente. De verdeling van het aantal bestuursplaatsen per deelnemende gemeente is als volgt:

Gemeente Amsterdam 7 bestuursleden, inclusief de voorzitter
Gemeente Zaanstad 2 bestuursleden
Gemeente Purmerend 2 bestuursleden
Gemeente Ouder-Amstel 1 bestuurslid
Gemeente Landsmeer 1 bestuurslid

De zittingsperiode van een bestuurslid is 4 jaar; eenmalig te verlengen met nog een periode van 4 jaar.