home

Wettelijk Kader

De Stichting Algemene Programma Raad (APR) ontleent zijn status aan de Mediawet. Artikel 82k van de Mediawet verplicht de gemeenten een programmaraad in te stellen om de aanbieder van een omroepnetwerk te adviseren over de samenstelling van een basispakket.

Bij een aaneengesloten omroepnetwerk dat meerdere gemeenten omvat kunnen die gemeenten gezamenlijk een programmaraad oprichten. Dit is in het geval van de APR gebeurd. Het gebied 'Groot-Amsterdam' bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Abcoude (incl. Baambrugge), Diemen, Loenen (alleen Nigtevecht), Oostzaan, Weesp, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend en Zaanstad. De kabelmaatschappij in deze gemeenten is UPC.


Conform de Mediawet bestaat het wettelijk basispakket uit tenminste 15 tv-programma’s en 25 radioprogramma’s. Zowel voor de radio als voor de televisie geldt dat binnen dit basispakket een aantal programma’s wettelijk verplicht moet worden doorgegeven: het zgn. must-carry pakket. Dit must-carry pakket bestaat uit:
  1. de Nederlandse publieke omroepen op nationaal niveau
  2. twee Vlaamse publieke omroepen
  3. tenminste één regionale publieke omroep (indien deze bestaat)
  4. tenminste één lokale publieke omroep (indien deze bestaat)
Bij de punten 3 en 4 kunnen er er lokale verschillen optreden. De wet schrijft ten aanzien van het wettelijk basispakket een ondergrens voor. De maximum-omvang is open en wordt plaatselijk geregeld.

In de wet is vastgelegd dat de kabelmaatschappij slechts om zwaarwegende (technische of financiële) redenen kan afwijken van het advies van de programmaraad ten aanzien van de samenstelling van het wettelijk basispakket. Alle overige adviezen van de programmaraad hebben niet dat zwaarwegende karakter.

De taak van de programmaraden samengevat:  
  • het kiezen, uit het aanbod en conform de richtlijnen, van het voor de kabelabonnees meest aantrekkelijke wettelijk basispakket  ('meest aantrekkelijk': inhoudelijk attractief voor een zo groot mogelijke groep abonnees);
  • het vervolgens hierover uitbrengen van een advies aan de lokale kabelexploitant, die gehouden is dit advies over te nemen tenzij hiertegen zwaarwegende redenen bestaan.