home        sitemap        contact        pagina afdrukken

 

 

NieuwsProgrammaraadAdviesAgendaUw meningInformatie

Reglement

De APR brengt jaarlijks door middel van een 'Advies Kabelplan Televisie' en een 'Advies Kabelplan Radio' advies uit aan de kabelexploitant. De ingangsdatum van de plannen is 1 juli; de looptijd is 1 jaar. Voor de planning van de samenstelling van de adviezen geldt het volgende tijdschema:
 • Toezending aanvraagformulieren aan zendgemachtigden (radio: september, tv: december)
 • Presentaties zendgemachtigden (radio: oktober, tv: januari)
 • Bespreking zenders 
 • Vaststellen concept-advies
 • Consultatieronde naar zenders en publiek
 • Vaststellen definitief advies
 • Aanbieding aan UPC (radio: 1 december, televisie: 1 april)
 • Implementatie door UPC (altijd op 1 juli)
Bij het samenstellen van de adviezen gelden de volgende criteria:
 
Inhoudelijke criteria
De APR streeft naar een evenwichtige en gevarieerde samenstelling, met waar mogelijk naast programmaís die een breed publiek bereiken ook ruimte voor specifieke doelgroepen. Bij het beoordelen van de pluriformiteit gebruikt de APR een indeling in categorieŽn:
Radio:
 • General interest, Nederlands(talig)
 • General interest, buitenlands     
 • Informatie / Nieuws
 • Klassiek
 • Culturele minderheden
 • Populaire muziek: luisteraars tot 34 jaar
 • Populaire muziek: luisteraars van 34 jaar en ouder
 • Diversen
TV:
 • General interest, Nederlands(talig)
 • General interest, buitenlands
 • Kinderen
 • Culturele minderheden
 • Informatie / nieuws
 • Sport
 • Cultureel / educatief
 • Muziek
 • Diversen
Overige criteria
 • De programma-aanbieder heeft van het Commissariaat voor de Media toestemming verkregen voor het verzorgen van programmaís of beschikt over een buitenlandse licentie
 • Auteursrechten en naburige rechten zijn geregeld
 • Het programma is vanaf de startdatum van het nieuwe kabelplan (1 juli) beschikbaar
 • De programma-aanbieder kan aantonen dat de aanvoer van het signaal naar het kopstation is geregeld en dat hij beschikt over de nodige technische faciliteiten
 • De programma-aanbieder kan aantonen dat de continuÔteit van de zender is gewaarborgd
 • Voor zover dit binnen het contract tussen de betreffende gemeente en UPC is bepaald, komen commerciŽle aanbieders uit binnen- en buitenland alleen voor doorgifte in aanmerking als zij akkoord gaan met de daarvoor vastgestelde betaling aan de kabelexploitant

Het reglement voor het functioneren van de Stichting is vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin is onder meer de benoeming van leden en de taakverdeling van het algemeen en dagelijks bestuur vastgelegd.Naar boven
© Programmaraad Stichting APR / 2010.