home        sitemap        contact        pagina afdrukken

 

 

NieuwsProgrammaraadAdviesAgendaUw meningInformatie

Veel gestelde vragen

Inhoudsopgave

 • Hoe word ik lid van een programmaraad?
 • Houd de programmaraad rekening met mijn wensen?
 • Waarom zit een bepaalde tv-zender niet in mijn kabelpakket?
 • Wanneer kan ik kiezen uit verschillende kabelmaatschappijen?
 • Wat betekent een advies van een programmaraad voor mij?
 • Wat doet een programmaraad met de wensen van de kijker/abonnee
 • Wat is een programmaraad?
 • Wat zijn must-carry zenders?
 • Wie kan wel en niet lid worden van de programmaraad? • Hoe word ik lid van een programmaraad?

  In principe kan iedereen in de gemeente waar hij of zij woont zitting nemen in een programmaraad. Speciale kennis of opleiding is niet nodig. De bedoeling is wel dat de raad een afspiegeling is van de bevolking. Denk hierbij aan leeftijd, opleiding, of de verhouding tussen mannen en vrouwen. De wetgever heeft niet gekozen voor vertegenwoordigers van de gemeenten als leden van de programmaraad. Ook de vertegenwoordiging van bepaalde maatschappelijke stromingen is geen vereiste. Het belangrijkste criterium is dat de raad representatief is voor de totale bevolking.

  In de meeste gemeenten of regio’s is inmiddels een programmaraad opgericht. Maar er zijn ook een paar gemeenten die nog geen programmaraad hebben ingesteld. Als u zitting wilt nemen in een programmaraad kunt u contact opnemen met uw gemeente of de programmaraad. U krijgt dan meer te weten over eventuele vacatures en de te volgen procedure. Ook op de website worden soms vacatures geplaatst.

  Houd de programmaraad rekening met mijn wensen?

  De programmaraad heeft de opdracht een pluriform pakket samen te stellen, waar voor elk wat wils in zit. Daarom moet de programmaraad wel weten wat de kijkers en luisteraars willen. De programmaraden verzamelen deze informatie op verschillende manieren:
  • er wordt gekeken naar verzoeken van abonnees
  • er wordt gekeken naar het aanbod van nieuwe zenders
  • er wordt gekeken naar kijk- en luistercijfers of ander onderzoek
  • er wordt gebruik gemaakt van andere informatie, zoals handtekeningenlijsten, inspraakavonden of ervaringen elders uit het land.

  De programmaraad stelt op basis van deze informatie zelfstandig en onafhankelijk een advies op. Dat wil zeggen dat niet alleen gekeken wordt naar “meeste stemmen gelden” maar dat de programmaraad ook zelf een afweging maakt. Het belangrijkste is immers dat er een pakket komt waar iedereen wel iets in kan vinden, dus waarin ook de kleinere, minder bekeken of beluisterde zenders een plaats krijgen. Het is dus heel goed mogelijk dat sommige zenders niet aan uw wensen voldoen, maar dan zijn ze mogelijk wel interessant voor uw buurman!

  Waarom zit een bepaalde tv-zender niet in mijn kabelpakket?

  Dit kan een aantal redenen hebben, zoals:
  • De zender is niet geadviseerd door de programmaraad en de kabelmaatschappij heeft deze ook niet opgenomen in het pakket;
  • Een zender kan niet worden doorgegeven in Nederland, bijvoorbeeld omdat de auteursrechten hiervan niet goed zijn geregeld, de zender zelf niet toestaat om hier doorgegeven te worden of er technische belemmeringen zijn;
  • Een zender is weliswaar niet te zien in het analoge pakket, maar nog wel in een digitaal (plus) pakket;
  • De zender vraagt een (te hoge) vergoeding voor doorgifte.

  Wanneer kan ik kiezen uit verschillende kabelmaatschappijen?

  Dit is momenteel nog niet mogelijk. U kunt wel kiezen voor andere manieren van tv kijken of radio luisteren, zoals via de satelliet of Digitenne.
  U kunt ook uw tv-pakket vaak uitbreiden met een digitaal pakket, zodat u meer zenders kunt ontvangen.

  Wat betekent een advies van een programmaraad voor mij?

  De programmaraad stelt jaarlijks een nieuw advies op. Dat betekent dat uw tv- of radiopakket ook jaarlijks kan wijzigen. De kabelmaatschappij kan ook wijzigingen doorvoeren. Concreet betekent dit dat er een aantal zenders bij kan komen, en een aantal zenders kan verdwijnen. Als gevolg van deze wijzigingen kan het zo zijn dat u voor de nieuwe zenders een nieuwe frequentie op uw toestel moet opzoeken. Het is niet nodig uw televisie of radio helemaal opnieuw in te stellen.

  Wat doet een programmaraad met de wensen van de kijker/abonnee

  De programmaraad heeft de plicht om zich op de hoogte te houden van de wensen van de abonnees. Regelmatig komen er (mondelinge en/of schriftelijke) verzoeken om een zender in het pakket op te nemen, of een andere zender te verwijderen. Al die verzoeken worden door de raad behandeld. Omdat de ruimte in de pakketten beperkt is, kan helaas niet elk verzoek worden ingewilligd.

  Wat is een programmaraad?

  Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant (Ziggo, UPC enz.) adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de kabel. Dat basispakket bestaat uit 15 tv- en 25 radiozenders. Daarnaast kan de raad in sommige gevallen over meer zenders adviseren. De programmaraad wordt benoemd door de gemeenteraad en bestaat uit “gewone” burgers met interesse voor radio- en tv. De raad treedt op als consumentvertegenwoordiging voor de kijkers en luisteraars. De programmaraad moet ervoor zorgen dat er een pluriform pakket op de kabel wordt doorgegeven. “Pluriform” is een mooi woord voor elk wat wils.

  Wat zijn must-carry zenders?

  Dit zijn zenders die altijd moeten worden doorgegeven door de kabelmaatschappijen. Het gaat om de tv-zenders Nederland 1, 2 en 3, en 2 Belgische Nederlandstalige stations, zoals VRT 1 en Canvas/Ketnet. Daarnaast moeten ook de publieke regionale en lokale tvzender worden doorgegeven.
  Op radiogebied zijn de doorgifte van Radio 1 tot en met 4 en Radio 747 AM (voorheen radio 5) verplicht. Hierbij komen nog de regionale en lokale zenders en twee Nederlandstalige Belgische radiozenders (de programmaraad maakt een keuze uit VRT1, VRT2, Radio Klara (VRT3), Studio Brussel en Radio Donna).

  Wie kan wel en niet lid worden van de programmaraad?

  Volgens de nieuwe bepalingen in de mediawet kan iedereen lid worden die:
  • woonachtig is in het gebied van de programmaraad;
  • aangesloten is op de kabel waarover de programmaraad adviseert.

  Geen lid van de programmaraad kunnen worden:
  • leden van de gemeenteraad;
  • burgemeester of wethouders van de betrokken gemeente;
  • mensen met een binding met de kabelexploitant anders dan als abonnee;
  • bestuurders of werknemers van een commerciële of publieke omroep, ook als dit een onbetaalde functie is.

  De programmaraad kan aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van de leden.


  Naar boven
  © Programmaraad Stichting APR / 2010.