De Algemene Programmaraad bestaat uit 13 personen. Zij worden na een open sollicitatie procedure voorgedragen door de respectievelijke gemeenten die in de Stichting APR deelnemen en benoemd door de Gemeenteraad van Amsterdam. Een benoeming geldt voor 2 jaar waarna een eenmalige verlenging met nog eens 2 jaar mogelijk is.

De leden van de raad vervullen in het algemeen hun functie in 'vrije tijd'. De APR beschikt over een professioneel secretariaat dat met enkele vaste medewerkers wordt bezet. Waar en wanneer u het secretariaat kunt bereiken vindt u eveneens op deze pagina.

Onder de volgende links kunt u verder nalezen hoe de APR werkt:
Functioneringskaders
Benoemingsprocedure
Werkwijze
Downloads

De actuele samenstelling van de APR is:
Bart Robbers [info]
Jaap Scheltus [info]
Prakash Kandhai [info]
Roel Boontje [info]
Jedidjah Julia Noomen [info]
Gerard Möhring [info]
Jules Schenk de Jong [info]
Tim Erpenbeek de Wolff [info]
Mehmet Uygun [info]
Yvonne Bos [info]
Fleur Botman
Hetty Krapels
Vacature

Het secretariaat van de APR is gevestigd in Purmerend en het bezoekadres is Purmersteenweg 42. Het correspondentieadres is Postbus 265 1440 AG Purmerend.
Telefoonnummer: 0299-452752, fax: 0299-452753. Het email-adres is

Het secretariaat wordt bemensd door:
Els van Loenen, secretaris [info]

Het secretariaat is doorgaans bezet van maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.