De Stichting APR is per 9 oktober 2002 ook via het internet te bereiken!

Vanaf woensdag 9 oktober 2002 is de Stichting Algemene Programma Raad (APR), die het jaarlijkse televisie- en radio kabeladvies uitbrengt voor de regio Groot-Amsterdam, ook via het internet te bereiken. De nieuwe site (www.stichtingapr.nl), die de APR in staat stelt interactief te communiceren met de achterban, wordt officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis van Purmerend (aanvang 18.45uur).

Contact met kijkers en luisteraars
De site biedt de APR een nieuwe mogelijkheid om de burgers van Groot-Amsterdam te voorzien van informatie met betrekking tot het radio- en televisieaanbod. Bovendien geeft de site de kijkers en luisteraars middelen om hun ideeŽn aan de APR te laten horen. Er wordt een discussieforum geopend en er is elke week een zogenaamde 'poll'. Door het uitbrengen van een stem kunnen kijkers en luisteraars hun mening ventileren over steeds wisselende onderwerpen.

Gebruikersvriendelijk
De APR heeft, samen met webdesignbureau Orangeleaf, bewust gekozen voor een informatieve, interactieve en vooral gebruikersvriendelijke site waar gebruikers gemakkelijk hun weg kunnen vinden tussen de aangeboden informatie. Behalve informatie rond de APR zelf biedt de site ook vele doorlink-mogelijkheden naar bijvoorbeeld UPC en alle radio- en televisieaanbieders.De APR gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe Radioplan 2003-2004

De APR is begin september gestart met de voorbereidingen voor de opstelling van het Advies Kabelplan Radio 2003-2004. Alle ons bekende aanbieders (met uitzondering van de landelijke publieke omroepen) zijn aangeschreven en hebben een set aanvraagformulieren ontvangen. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe aanbieders uitgenodigd om zich voor de leden van de APR te presenteren. Ook worden op verzoek van APR-leden enkele aanbieders uitgenodigd die al uitzendingen via de kabel verzorgen. Deze presentaties vinden plaats op 7 en 9 oktober 2002. Eind oktober stelt de APR het concept-Advies Kabelplan Radio vast. Hierna worden de aanbieders in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept-Advies. Op 25 november wordt het definitieve Advies Kabelplan Radio dan vastgesteld. Op 1 december 2002 wordt het Advies Kabelplan Radio 2003-2004 aan UPC aangeboden.Vergaderschema APR

Het Algemeen Bestuur van de APR vergadert op de volgende data: Voor 2003 wordt het vergaderschema nog vastgesteld.APR in ongelijk gesteld m.b.t. procedure Discovery Channel.

Al enige jaren adviseert de APR aan UPC om Discovery Channel in het standaardpakket op te nemen. Door UPC is dit gedeelte van het advies tot nu toe niet opgevolgd. De reden daarvan is dat Discovery Channel voor zijn programmaís betaald wil worden en dat principe past niet binnen het beleid van UPC. Omdat de APR meent dat UPC ten onrechte afwijkt van zijn advies, is bij het Commissariaat voor de Media bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is niet gehonoreerd. Ook niet in tweede instantie. Reden hiervan was dat het Commissariaat meende dat UPC terecht handelde in de geest van het contract dat UPC met de Gemeente Amsterdam heeft afgesloten. De APR heeft daarop een procedure bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam aangespannen.
De rechtbank heeft op 25 juli 2002 uitspraak gedaan. De APR is daarbij in het ongelijk gesteld. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 9 september 2002 besloten zich bij deze uitspraak neer te leggen en geen verdere stappen te ondernemen. Gevolg daarvan is dat Discovery Channel vooralsnog geen deel uit zal kunnen maken van het standaardpakket.