16.12.04, 16:55: APR brengt Advies Kabelplan Radio 2005-2006 uit
Purmerend, 16 december 2004

Heden heeft de APR het Advies kabelplan Radio 2005-2006 uitgebacht. Onderstaand het persbericht. Op korte termijn is het Radioplan via de site beschikbaar.

PERSBERICHT

APR brengt Advies Kabelplan Radio uit
voor de periode 1 juli 2005 tm 30 juni 2006

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2005-2006 aan UPC uitgebracht. Het advies heeft betrekking op het Wettelijk Basis Pakket van 25 radiozenders én het Aanvullend Pakket van 14 radiozenders. De adviesperiode loopt van 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006.

STATUS ADVIES
Ten gevolge van de gewijzigde Mediawet én de nieuwe contracten die tussen een aantal gemeenten en de kabelexploitant zijn afgesloten, heeft de APR nu bevoegdheid slechts te adviseren over de samenstelling van het Wettelijk Basis Pakket van 25 radiozenders. De kabelexploitant is gehouden om het advies over het Wettelijk Basis Pakket op te volgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Op grond van de (gewijzigde) Mediawet mag de APR wel een advies over het Aanvullend Pakket van 14 zenders uitbrengen, maar de kabelexploitant is vrij om dat advies al dan niet op te volgen. Vanuit consumentenbelang heeft de APR ook advies uitgebracht over het Aanvullend Pakket. Aan UPC is verzocht het Radioplan 2005-2006 integraal over te nemen en te implementeren.

AANVRAGEN
De APR ontvangt jaarlijks diverse aanvragen. Deze aanvragen zijn afkomstig van verschillende categorieën aanbieders, te weten:
• Nieuwe aanbieders;
• Aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd;
• Aanbieders die al deel (moeten) uitmaken van het pakket.

De nieuwe aanvragers zijn ditmaal Arrow 90.7 Smooth Jazz, Juize fm, Laser fm,
Magic fm, Reflex fm en Wild fm.
Arrow 90.7 Smooth Jazz is opgenomen in het Wettelijk Basis Pakket en Juize fm is geadviseerd als reserve. De andere nieuwe aanbieders zijn om verschillende redenen niet opgenomen.

De aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd zijn Stichting Sursadhana, World Radio Network 3 (Duitstalig), Radio Shabnam en RTL fm. Van deze “categorie” aanbieders is RTL fm nu geadviseerd in het Aanvullend Pakket. De overige aanvragen zijn opnieuw afgewezen.

In de categorie aanbieders die al deel uit moeten maken van het pakket is een wijziging aangebracht bij SALTO Omroep Amsterdam. In het gebied Amsterdam plus geldt de must-carry status, naast het “hoofdkanaal” SALTO 1, voor de kanalen 2 (=Wereld) en 6 (=FunX). Deze kanalen vallen daarmee automatisch in het Wettelijk Basis Pakket. De SALTO-kanalen 3 (=Caribbean) en 5 (= Mokum Radio) zijn geadviseerd in het Aanvullend Pakket. SALTO-kanaal 4 (=Razo) is niet geadviseerd.

Naast bovenstaande aanpassingen treden er ten opzichte van het vorige advies nog twee wijzigingen op. Als (Franstalige) publieke zender is nu France Culture in het Wettelijk Basis Pakket geadviseerd en Radio Octaaf is niet in het Wettelijk Basispakket én het Aanvullend pakket geadviseerd, maar aangewezen als reserve.


----------Einde persbericht---------