20.07.04, 16:12: APR verzoekt UPC om RAI UNO op te nemen
Purmerend, 20 juli 2004

Heden heeft de APR gereageerd op een brief van UPC van 8 juli2004. Het handelt daarbij om de invoering van het TV-advies 2004-2005 + het aanvullend TV-advies 2004-2005.

UPC heeft de APR naar aanleiding van het verschijnen van het TV-advies 2004-2005 laten weten dat ARTE geen deel uit kan maken van het standaardpakket televisie vanwege het feit dat geen overeenstemming is bereikt over het regelen van de auteursrechten. Als reserve voor ARTE heeft de APR Animal Planet aangewezen. Ten aanzien van deze zender heeft UPC laten weten dat geen overeenstemming is bereikt over de analoge doorgifte van de programma's. Animal Planet heeft bevestigd dat zij zich niet beschikbaar kunnen stellen voor doorgifte. Hierdoor kan deze zender dus niet in de plaats treden van ARTE.
UPC heeft in Amsterdam (en de concessiegebieden) als vervanger van ARTE/Animal Planet voorlopig Euronews aangewezen. Voor Purmerend, Zaanstad en Landsmeer is als vervanger voor ARTE/Animal Planet de zender The Box voorlopig toegevoegd. Hiermee is de APR het niet eens. De APR wenst als vervanger voor het hele gebied dezelfde zender toe te voegen, nl. RAI UNO. Naar de mening van de APR draagt toevoeging van laatstgenoemde zender meer bij aan de pluriformiteit van het pakket dan aanvulling met een Informatie/Nieuwszender dan wel een Muziekzender.

De APR heeft derhalve aan UPC verzocht om zo spoedig mogelijk over te gaan tot:
* Toevoegen van RAI Uno in het hele verspreidingsgebied;
* In Amsterdam (+ de concessiegebieden) laten vervallen van Euronews;
* In Purmerend, Zaanstad en Landsmeer laten vervallen van The Box.

Zodra UPC heeft gereageerd op het verzoek van de APR zal dat op deze site bekend worden gemaakt.