22.01.04, 11:39: Presentaties televisieaanbieders openbaar
Purmerend, 22 januari 2004

Heden heeft de APR het onderstaand persbericht verzonden.


PERSBERICHT


Presentaties televisieaanbieders openbaar


Inleiding

Jaarlijks nodigt de Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam televisieaanbieders uit voor het geven van een presentatie. Doel van deze presentaties is het verkrijgen van informatie over de inhoud van de aangeboden programma’s. De APR kan hierdoor op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij de programma-aanbieders. Voor de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005 heeft de APR besloten de presentaties een openbaar karakter te geven.

Locatie/tijdstippen presentaties

De data waarop de presentaties plaatsvinden zijn 4 en 5 februari 2004. De APR heeft gekozen voor spreiding over het gehele adviesgebied van de raad. De presentaties vinden daarom plaats op twee locaties. Dat zijn:
• 4 februari 2004: Kamer 0235 in het Stadhuis van Amsterdam;
• 5 februari 2004: Raadzaal in het Gemeentehuis van Zaanstad.
Beide avonden vangen aan om 19.00uur.

Aanmelden bijwonen presentaties

Belangstellenden worden verzocht zich van tevoren aan te melden. Dat kan schriftelijk, per email of telefonisch. Het adres van de APR is Postbus 265, 1440 AG Purmerend. Tel.nr. 0299-452752 en het emailadres is [email protected]. Via de website www.stichtingapr.nl aanmelden kan ook. Het is mogelijk om eventuele specifieke vragen van consumenten te behandelen. Bij voorkeur ontvangt de APR deze vragen van tevoren.Tot 29 januari 2004 kunnen die bij het secretariaat worden aangeleverd. Eventueel kunnen vragen ook nog vóór aanvang van de vergadering worden ingediend. Voor de duidelijkheid: belangstellenden krijgen tijdens de presentaties niet de gelegenheid om vragen te stellen.

Opzet presentaties

Alle uitgenodigde televisieaanbieders krijgen 5 minuten de gelegenheid het unieke karakter van hun programma’s toe te lichten. Daarna krijgen de leden van de APR de gelegenheid tot het stellen van vragen. Eventuele vragen van consumenten worden dan op dat moment aan de orde gesteld. Na afloop van de vergaderingen wordt aan belangstellenden een formulier uitgereikt waarop meningen en opmerkingen kunnen worden ingevuld. Deze input gebruikt de APR bij de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005.

Graag nodigt de APR belangstellen uit om de presentaties bij te wonen!