05.08.03, 16:56: Vergaderschema 2e helft 2003 APR
5 augustus 2003

De APR heeft inmiddels het vergaderschema voor de 2e helft 2003 vastgesteld. De APR komt op de volgende data bijeen:

* 15 september Huishoudelijke vergadering;
* 8 en 9 oktober Presentaties radio-aanbieders;
* 27 oktober Bespreking discussiestuk mbt Radioplan 04-05;
* 5 november Bespreking concept- Radioplan 2004-2005;
* 27 november Vaststelling definitief Radioplan 2004-2005;
* 10 december 2003 Huishoudelijke vergadering.

De agenda's van de vergaderingen worden kort voor de betreffende vergadering op de website geplaatst.