03.12.02, 10:17: Vergaderdata Algemeen Bestuur APR
De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de APR vindt plaats op:

Maandag 13 januari 2003 (lokatie nog niet bekend)- huishoudelijke vergadering en nieuwjaarsbijeenkomst.

Het vergaderschema voor de 1e helft van 2003 moet nog worden vastgesteld.