03.12.02, 09:56: ADVIES KABELPLAN RADIO 2003-2004 VERSCHENEN
De APR heeft per 1 december 2002 zijn Advies Kabelplan Radio 2003-2004 aan UPC uitgebracht. Onderstaand vindt u het persbericht

PERSBERICHT

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2003-2004 aan UPC uitgebracht. Hierin zijn twee belangrijke wijzigingen aangebracht ten opzichte van het Advies Kabelplan Radio 2002.

De APR heeft besloten de gehanteerde differentiatie met betrekking tot de doorgifte van het aantal SALTO-kanalen tussen Amsterdam (+ de concessiegebieden) en de Overige Gemeenten niet voort te zetten. Inhoudelijk blijft de APR van mening dat één van de SALTO-kanalen (SALTO-kanaal 4= Buurtradio) zich zo specifiek richt op een gedeelte van Amsterdam, dat er voor de consumenten in de Overige Gemeenten geen sprake is van een toegevoegde warde op het totale aanbod. Contractuele en technische apsecten hebben er echter toe geleid dat de APR heeft besloten deze differentiatie niet te handhaven. Dit besluit betekent dat nu weer wordt geadviseerd álle SALTO-kanalen (behalve SALTO-kanaal 6 dat is aangewezen als lokale omroep voor Amsterdam) in het Advies voor de gehele regio op te nemen. Gevolg hiervan is dat er voor Radio 192 geen ruimte meer is in het standaardapkket van de Overige Gemeenten.

De APR maakt een voorbehoud bij zijn advisering van Radio Nationaal in het standaardpakket. De APR heeft nog niet gefundeerd kunnen beoordelen of de bij Radio Nationaal doorgevoerde formatwijziging en verschuiving van de doelgroep zo groot is dat het evenwicht van hte Advies wordt verstoord. Op 13 januari 2003 bespreekt de APR opnieuw de situatie van Radio Nationaal. De APR behoudt zich het recht voor om het Advies Kabelplan Radio 2003-2004 dan, dus nog voor de inwerkingtreding van het Advies op 1 maart 2003, eventueel aan te passen.

In totaal heeft de APR 5 aanvragen van nieuwe zenders ontvangen en wel van Radio Octaaf, Radio Sursadhana, Radio Sunrise, Radio Contact en YAM Radio. Deze nieuwe aanbieders zijn om verschillenden redenen niet in het standaardpakket geadviseerd.

De APR heeft 3 reservezenders opgenomen. Voor álle gemeenten in het verspreidingsgebied is Radio 192 als 1e reserve aangemerkt, Radio Veronica als 2e reserve en Radio Octaaf als 3e reserve.

Purmerend, 3 december 2002