Nieuws-Archief | September 2005

[ ga terug ]

Vergaderschema 2e helft 2005 (13.09.05, 16:11:)
Purmerend, 13 september 2005


Het vergaderschema voor de AB-vergaderingen 2e helft 2005 is als volgt:

? 13 september 2005 - Huishoudelijke vergadering

? 5 en 6 oktober 2005 - Openbare presentaties radio-aanbieders;

? 19 oktober 2005 - Bespr. discussiestuk Radioplan 06-07;

*17november 2005 - Vaststelling concept-Radioplan 06-07;

?21 november t/m 30 november 2005 - Consultatie concept-Radioplan 06-07;

?13 december 2005 - Vaststelling definitief Radioplan 06-07/
Huishoudelijke vergadering
.

Algemeen Bestuursvergadering (13.09.05, 16:06:)
Purmerend, 13 september 2005

Hedenavond vergadert het Algemeen Bestuur van de APR in Hotel Purmerend aan de Purmerenderweg. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen;

2. Ingekomen stukken (zie bijlage I.);

3. Vaststelling notulen AB-vergadering 07-06-2005. Verslag is reeds in bezit.

4. Herbenoemingen (zie bijlage II);

5. Terugmeldingen:
? Procedure Gemeente Amsterdam/budget 2005;
? Statutenwijziging;

6. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement (zie bijlage III);

7. Voorbereidingen Radioplan 2005-2006:
? Openbare presentaties;
? Overige relevante punten;

8. Voorstel penningmeester i.v.m. begroting 2005 (zie bijlage IV);

9. Rondvraag en sluiting.

Persbericht UPC (13.09.05, 11:45:)
Purmerend, 13 september 2005.

Van UPC ontvingen wij een persbericht betreffende de introductie van interactieve digitale televisie per 1 oktober 2005. Belangrijk aspect bij de introducite is dat het huidige aanbod van gemiddeld 30 analoge kanalen onderdeel blijft van het standaardpakket. Onderstaand de volledige tekst van het bericht.UPC introduceert interactieve digitale televisie voor iedereen

Amsterdam, 9 september 2005 - UPC start 1 oktober de grootschalige introductie van digitale televisie in Nederland. Dit is mogelijk doordat aan het einde van het jaar het hele UPC-netwerk geschikt is gemaakt voor een betaalbare massale uitrol. Na tests wordt de nieuwe UPC MediaBox in een steeds hoger tempo verspreid. Stapsgewijs gaat UPC duizenden klanten per week aansluiten waarbij het streven is uiteindelijk 2 miljoen huishoudens digitale televisie aan te bieden.

UPC wil een doorbraak bewerkstelligen zodat Nederland haar digitale achterstand op landen als Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten kan inhalen.
McKinsey concludeerde in haar rapport ?Vernieuwen van het Nederlandse televisielandschap? (maart 2005) dat alleen door een investering van maximaal 1 miljard euro deze achterstand kan worden ingelopen. UPC neemt de komende jaren hiervan 300 miljoen euro voor haar rekening door de nu te starten introductie. Door deze impuls van UPC verandert ook in Nederland digitale televisie van een premiumproduct in een massaproduct.

De kern van het digitale product van UPC is dat de consument maximale keuze en controle krijgt over het televisie- en informatieaanbod. Televisiekijken wordt daardoor fundamenteel anders: de klant heeft controle over de televisie. Dit is mogelijk dankzij de strategische keuze van UPC voor een nieuw type geavanceerde settop computer, de UPC MediaBox.

De peilers van het UPC aanbod zijn de Personal Video Recorder (PVR), de interactieve TV Guide (Elektronische Programma Gids), Video on Demand (de persoonlijke videotheek) en een enorm aanbod aan digitale kanalen en themapakketten in dvd-kwaliteit. In de toekomst komt HDTV hierbij. Belangrijk aspect bij de introductie is dat het huidige aanbod van gemiddeld 30 analoge kanalen onderdeel blijft van het standaard pakket, waardoor ook op extra televisies zonder UPC MediaBox kan gewoon gekeken worden. Verder zal het digitale televisiepakket interactieve diensten omvatten zoals tv-email, games, tv-internet en diensten waardoor stemmen, kopen en selectie via de tv mogelijk wordt.

In de eerste introductiegebieden waar UPC het nieuwe standaardproduct (digitaal en analoog) met de UPC Media Box nu aan het testen is, geldt vanaf 1 oktober een test-aanbieding van 15,55 euro voor een basispakket voor 44 kanalen en 19,95 euro voor een uitgebreid pakket van 74 kanalen.

De uitrol is technisch maar ook logistiek een complexe operatie. Hiervoor is een speciale projectorganisatie in het leven geroepen, waarbij externe partners betrokken zijn. Zo is TNT verantwoordelijk voor de hele logistiek, inclusief het afleveren van de UPC MediaBox bij de klanten thuis.
Specifieke voorlichting en klantenservice zijn een apart aandachtsgebied. Er is veel aandacht besteed aan begrijpelijke handleidingen en voorlichtings-dvd?s. Voor vragen van de consument over digitale televisie is een speciaal customer care team opgeleid.

Diederik Karsten, managing director van UPC Nederland ziet dat interactieve digitale televisie internationaal de norm wordt.?Nederland moet aanhaken bij andere landen waar interactieve digitale televisie is doorgebroken. Wij kunnen als marktleider onze verantwoordelijkheid nemen omdat aan de ene kant de Nederlander klaar is voor digitaal en aan de andere kant onze geavanceerde infrastructuur geschikt is om nieuwe interactieve diensten beschikbaar te stellen?.

UPC Nederland
UPC Nederland is een toonaangevende aanbieder van televisie, breedband
internet en telefoniediensten in Nederland. UPC Nederland bedient 2,3
miljoen televisieklanten, 439.000 breedband internetklanten en 248.000
telefonieklanten (per 30 juni 2005). UPC Nederland is een geconsolideerde
dochteronderneming van Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK).

Aanvraagformulieren Radioplan 2006-2007 (08.09.05, 16:10:)
Purmerend, 08-09-2005

Deze week zijn de aanvraagformulieren voor het ingebruiknemen van een (deel van een) radiokanaal voor de periode 1 juli 2006-2007 naar de ons bekende aanbieders gezonden. Ge?nteresseerden die een set formulieren willen ontvangen kunnen contact opnemen met het secretariaat.
Binnenkort zijn de formulieren via de site te downloaden.