Nieuws-Archief | August 2003

[ ga terug ]

14.08.03, 15:04: APR niet akkoord met APR/Inschakeling Commissariaat voor de Media
Purmerend, 14 augustus 2003

Heden heeft de APR een persbericht doen uitgaan. Onderstaand de inhoud.

PERSBERICHT


Betreft: APR niet akkoord met UPC/inschakeling Commissariaat voor de Media.

Kabelexploitant UPC heeft de APR meegedeeld af te zullen wijken van het per 1 mei 2003 uitgebrachte Advies Kabelplan Televisie. De zender ARTE maakt deel uit van dit Advies. UPC geeft nu aan ARTE niet langer in de regio Groot-Amsterdam door te kunnen geven omdat er geen overeenstemming is bereikt ten aanzien van het regelen van de auteursrechten. UPC heeft op eigen initiatief besloten Nickelodeon door te geven als vervanger van ARTE.
De APR gaat niet akkoord met het standpunt en de handelwijze van UPC en heeft het Commissariaat voor de Media verzocht handhavend op te treden.

UPC heeft aangegeven dat er met ARTE geen overeenstemming is bereikt over het regelen van de auteursrechten. De APR heeft zich gedocumenteerd en is in tegenstelling tot de mededelingen van UPC van mening dat ARTE wl voldoet aan de auteursrechtelijke bepalingen. In de visie van de APR zijn er dus voor UPC geen zwaarwegende redenen om af te wijken van het uitgebrachte advies.
Bovendien is de APR het niet eens met de handelwijze van UPC om eigenmachtig de zender Nickelodeon op te nemen als vervanger voor ARTE. Indien er om welke reden dan ook een zender geen deel uit kan maken van het standaardpakket televisie, treedt een door de APR
geadviseerde vervanger in die plaats. Mocht ook die niet beschikbaar zijn of is er in die rubriek geen reserve aangewezen dan dient UPC de APR om een aanvullend advies te vragen. Dat is in dit geval niet gebeurd. UPC wenst zelfs een reservezender op te nemen die geen deel uitmaakt van het door de APR uitgebrachte Advies.
De APR kan zich niet verenigen met deze gang van zaken en heeft het Commissariaat voor de Media gevraagd tot bestuurlijke handhaving over te gaan.

05.08.03, 16:56: Vergaderschema 2e helft 2003 APR
5 augustus 2003

De APR heeft inmiddels het vergaderschema voor de 2e helft 2003 vastgesteld. De APR komt op de volgende data bijeen:

* 15 september Huishoudelijke vergadering;
* 8 en 9 oktober Presentaties radio-aanbieders;
* 27 oktober Bespreking discussiestuk mbt Radioplan 04-05;
* 5 november Bespreking concept- Radioplan 2004-2005;
* 27 november Vaststelling definitief Radioplan 2004-2005;
* 10 december 2003 Huishoudelijke vergadering.

De agenda's van de vergaderingen worden kort voor de betreffende vergadering op de website geplaatst.

05.08.03, 16:48: BBC Radio 3 terug!
5 augustus 2003

Met ingang van 1 september 2003 zal BBC Radio 3 weer te beluisteren zijn in de regio Groot-Amsterdam! De APR heeft van de kabelexploitant -UPC- een bevestiging ontvangen dat deze zender inderdaad per die datum terug zal keren. Evenals vele consumenten is de APR verheugd dat BBC Radio 3 weer te ontvangen zal zijn.