Nieuws-Archief | July 2004

[ ga terug ]

APR verzoekt UPC om RAI UNO op te nemen (20.07.04, 16:12:)
Purmerend, 20 juli 2004

Heden heeft de APR gereageerd op een brief van UPC van 8 juli2004. Het handelt daarbij om de invoering van het TV-advies 2004-2005 + het aanvullend TV-advies 2004-2005.

UPC heeft de APR naar aanleiding van het verschijnen van het TV-advies 2004-2005 laten weten dat ARTE geen deel uit kan maken van het standaardpakket televisie vanwege het feit dat geen overeenstemming is bereikt over het regelen van de auteursrechten. Als reserve voor ARTE heeft de APR Animal Planet aangewezen. Ten aanzien van deze zender heeft UPC laten weten dat geen overeenstemming is bereikt over de analoge doorgifte van de programma's. Animal Planet heeft bevestigd dat zij zich niet beschikbaar kunnen stellen voor doorgifte. Hierdoor kan deze zender dus niet in de plaats treden van ARTE.
UPC heeft in Amsterdam (en de concessiegebieden) als vervanger van ARTE/Animal Planet voorlopig Euronews aangewezen. Voor Purmerend, Zaanstad en Landsmeer is als vervanger voor ARTE/Animal Planet de zender The Box voorlopig toegevoegd. Hiermee is de APR het niet eens. De APR wenst als vervanger voor het hele gebied dezelfde zender toe te voegen, nl. RAI UNO. Naar de mening van de APR draagt toevoeging van laatstgenoemde zender meer bij aan de pluriformiteit van het pakket dan aanvulling met een Informatie/Nieuwszender dan wel een Muziekzender.

De APR heeft derhalve aan UPC verzocht om zo spoedig mogelijk over te gaan tot:
* Toevoegen van RAI Uno in het hele verspreidingsgebied;
* In Amsterdam (+ de concessiegebieden) laten vervallen van Euronews;
* In Purmerend, Zaanstad en Landsmeer laten vervallen van The Box.

Zodra UPC heeft gereageerd op het verzoek van de APR zal dat op deze site bekend worden gemaakt.

Toelichting omtrent verdwijnen Rai Uno (06.07.04, 14:30:)
Purmerend, 6 juli 2004

Per 1 juli 2004 is UPC overgegaan tot uitvoering van het Televisieplan en het aanvullend TV-advies 2004-2005. Uit dit advies blijkt dat Rai Uno niet langer deel uitmaakt van het televisiepakket. De APR ontvangt daarop veel reacties. Onderstaand een toelichting over het "verdwijnen" van deze zender.Met deze brief wordt u ge?nformeerd over de reden van het ?verdwijnen? van Rai Uno.

De APR brengt op grond van de Mediawet jaarlijks advies uit aan de kabelexploitant omtrent de samenstelling van het Radio- en Televisiepakket. Maatgevend voor dat advies zijn de bepalingen in de Mediawet en afspraken die in de verkoopcontracten zijn vastgelegd. Het televisiepakket voor Amsterdam en omgeving bestaat uit 32 zenders (inclusief het UPC-infokanaal) en voor Purmerend, Zaanstad en Landsmeer -sinds 1 juli 2004- uit 30 zenders (inclusief het UPC-infokanaal).

Op grond van de Mediawet moeten in het televisiepakket in ieder geval de 3 Nederlandse publieke, 2 Belgische publieke, de regionale publieke en de lokale publieke zender(s) worden opgenomen. Daarnaast geldt de contractuele verplichting om de 3 SALTO-kanalen door te geven. Hiermee wordt dan al een flink beslag gelegd op het aantal beschikbare kanalen. De Mediawet schrijft tevens voor dat het pakket pluriform moet zijn samengesteld. Dus zoveel mogelijk soorten programma?s voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. Om goed inzicht te krijgen in alle soorten programma?s, hanteert de APR een rubrieksindeling. Belangrijk gegeven is bovendien dat er al jaren sprake is van meer aanbod dan de beschikbare ruimte op de kabel. Dat impliceert dus dat de APR altijd keuzes zal moeten maken.

Omdat het aantal zenders contractueel vast ligt heeft dat tot gevolg dat toevoeging van een zender onmiddellijk betekent dat er een andere zender af moet vallen. Voor de periode van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005 heeft de APR (opnieuw) geadviseerd om Discovery Channel aan het pakket toe te voegen. Al jaren is dat een wens van talloze consumenten. Gevolg van het toevoegen van Discovery Channel is dus dat er ook een zender uit het aanbod moet verdwijnen. De APR kijkt daarvoor naar de het aantal zenders dat in de verschillende rubrieken is opgenomen. In de rubriek ?Buitenlandse publieke omroepen? is een flinke hoeveelheid zenders opgenomen.

De APR heeft gemeend dat er uit die categorie ??n zender van de zgn. ?kleine taalgebieden? kan vervallen. Om te bepalen welke dat zou moeten zijn heeft de APR zich gebaseerd op objectieve criteria. Dat zijn in ieder geval de kijkcijfers en de bevolkingssamenstelling van het hele gebied. Daarnaast heeft de APR de beschikking gehad over een consumenten-onderzoek dat in opdracht van UPC is verricht. Uit al deze gegevens heeft de APR de keus gemaakt om Rai Uno uit het pakket te laten vervallen.

Overigens worden alle ingekomen reacties op het secretariaat van de APR genoteerd. Bij de vergaderingen van het bestuur van de APR komen deze reacties aan de orde en worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming rond de opstelling van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest