Nieuws-Archief | May 2004

[ ga terug ]

Vergaderschema 2e helft 2004 (25.05.04, 16:02:)
Purmerend, 25 mei 2004

De APR heeft in zijn Algemeen Bestuursvergadering van 24 mei 2004 het vergaderschema voor de 2e helft van 2004 vastgesteld. Het schema ziet er als volgt uit:

* Maandag 6 september 2004 - Huishoudelijke vergadering
* Dinsdag 28 en donderdag 30 september 2004 - Presentaties Radioaanbieders
* Maandag 11 oktober 2004 - Bespreking discussiestuk RAdioplan
* Dinsdag 26 oktober 2004 - Bespreking concept-Radioplan
* Maandag 22 november 2004 - Vaststelling Radioplan 2005-2006
* Maandag 13 december 2004 - Huishoudelijke vergadering


APR presenteert TV-plan 2004-2005 (03.05.04, 09:15:)
Purmerend, 2 mei 2004.

Op 29 april 2004 heeft de APR zijn nieuwe Advies Kabelplan Televisie uitgebracht. Bij deze gelegenheid is het volgende persbericht verschenen:


PERSBERICHT

APR brengt Advies Kabelplan Televisie uit
voor de periode 2004-2005

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2004-2005 aan UPC uitgebracht. Het Advies heeft betrekking op het standaardpakket van 26 resp. 31 televisiezenders en loopt van 1 september 2004 tot 31 augustus 2005.

Aanvragen
De APR ontvangt jaarlijks diverse aanvragen. Deze aanvragen zijn afkomstig van verschillende categorie?n aanbieders, te weten:
? Nieuwe aanbieders;
? Aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd;
? Aanbieders die (tot voor kort) wel door de APR zijn geadviseerd, maar desondanks niet in het aanbod zijn opgenomen;
? Aanbieders die al deel (moeten) uitmaken van het pakket.

De nieuwe aanbieders zijn ditmaal VISAND en Food 11. De aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd zijn SME-TV, Tel Sell en Animal Planet.
In de categorie aanbieders die (tot voor kort) wel door de APR zijn geadviseerd, maar desondanks niet in het aanbod zijn opgenomen vallen de aanbieders ARTE en Discovery Channel. In de categorie aanbieders die al deel (moeten) uitmaken van het pakket vallen Nickelodeon, AT 5 en RTVNH.

Wijzigingen in het pakket
De aanvragen van VISAND, Food 11, SME-TV, Tel Sell en Animal Planet zijn om verschillende redenen niet gehonoreerd.
ARTE en Discovery Channel zijn door de APR aan het wettelijk basispakket toegevoegd. Nickelodeon blijft gehandhaafd en omtrent AT5 en RTVNH blijft de APR van mening dat een programmatische samenwerking tussen beide zenders voor de consumenten in het verspreidingsgebied een aantrekkelijk scenario is.

Uit het standaardpakket van de Overige Gemeenten verdwijnen de zenders National Geographic en TVE. Beide zenders zijn wel aangewezen als reserve in de desbetreffende rubriek.

Het standaardpakket voor Amsterdam plus is gelijk aan dat van de Overige Gemeenten maar omvat contractueel 5 zenders meer. Het pakket is daarom aangevuld met de volgende 5 zenders: BBC World, National Geographic, The Box, TVE en ZDF.

Uit het standaardpakket voor Amsterdam plus verdwijnen de zenders Euronews en RAI Uno. Ook deze beide zenders zijn aangewezen als reserve in de desbetreffende rubriek.