Nieuws-Archief | May 2003

[ ga terug ]

01.05.03, 18:16: Persbericht Advies Kabelplan Televisie 2003-2004
1 mei 2003

PERSBERICHT

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot Amsterdam brengt met dit Advies Kabelplan Televisie advies uit aan de directie van KTA/UPC omtrent de samenstelling van het standaardpakket van 27 televisiezenders voor de Overige Gemeenten (Landsmeer, Zaanstad en Purmerend) en 32 televisiezenders voor de gemeente Amsterdam (+ de concessiegebieden) en Ouder-Amstel. Het advies heeft betrekking op de periode 1 september 2003 t/m 31 augustus 2004.

De APR streeft ernaar dat de consumenten binnen het totale verspreidingsgebied zoveel mogelijk hetzelfde pakket wordt aangeboden. Bij de opstelling van het advies heeft de APR het pakket van 27 zenders voor de regio als basis genomen. Voor Amsterdam (+ de concessiegebieden) en Ouder-Amstel heeft daarna aanvulling plaatsgevonden tot het standaardpakket van 32 zenders.

Voor de APR is de rol van belangenbehartiger voor de consumenten in de regio Groot Amsterdam van wezenlijk belang. De APR is content dat gedurende de looptijd van het vorige Advies Kabelplan Televisie in een tweetal juridische procedures, door de rechters aan deze rol groot gewicht wordt toegekend. De APR zal zich met dezelfde energie en middelen in blijven zetten voor de abonnees van UPC. De pluriformiteit van het pakket wordt daarbij natuurlijk niet uit het oog verloren.

Vanwege een uitspraak van het Commissariaat voor de Media van 10 april 2003 zal RTVNH in het hele verspreidingsgebied met ingang van 1 september 2003 de beschikking krijgen over een eigen kanaal. AT 5 wordt per 1 september 2003 in het gehele gebied doorgegeven. De programma's van AT 5 zijn ook voor de regio interessant en de bevolkinssamenstelling rechtvaardigt het toevoegen van AT 5.

De APR ontving drie nieuwe aanvragen, t.w. van TBN Europe, Tel Sell en Cookin' Good (een initiatief van Quote Media). De aanvragen van TBN Euroep en Tel Sell zijn afgewezen. De APR adviseerde in het concept-Advies Kabelplan om Cookin'Good in Amsterdam (+ de concessiegebieden) en Ouder-Amstel) aan het standaardpakket toe te voegen en in de Overige Gemeenten als reserve in de rubriek Cultureel/Educatief aan te merken. Door de uitspraak van het Commissariaat voor de Media inzake RTVNH kan de APR dit advies niet handhaven. Cookin'Good wordt nu in het gehele gebied als reserve in de rubriek Cultureel/Educatief aangemerkt.

Veronica/Kindernet (Nickelodeon) wordt niet in het standaardpakket geadviseerd. Evenals de vorige periode ziet de APR ondanks de recente restyling in Veronica/Kindernet geen toegevoegde waarde op het totale aanbod. In het segment van commerciele aanbieders met een gevarieerd aanbod voor een breed publiek zijn reeds diverse aanbieders opgenomen.

RAI UNO zal met ingang van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie in de Overige Gemeenten geen deel meer uitmaken van het standaardpakket. In Amsterdam (+ de concessiegebieden) en Ouder-Amstel blijft RAI UNO gehandhaafd.

Voor inwoners van de gemeente Amsterdam (+ de concessiegebieden) en Ouder-Amstel wordt het standaardpakket van 2003-2004 verder niet gewijzigd. Euronews en BBC World blijven gehandhaafd.

01.05.03, 15:27: Advies Kabelplan Televisie 2003-2004 verschenen
1 mei 2003

Hedenmiddag om 16.00uur presenteert de APr het nieuwe Advies Kabelplan Televisie 2003-2004. Plaats van de bijeenkomst is het Stadhuis van Purmerend, kamer A.0.16. Bij de persconferentie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de presentatie wordt het persbericht op de website van de APR geplaatst. In de week van 5 mei is het gehele Advies via de website opvraagbaar.