Nieuws-Archief | April 2003

[ ga terug ]

22.04.03, 16:29: Reactie op concept-Advies Kabelplan Televisie 2003-2004
22 april 2003

De APR heeft het concept-Advies Kabelplan Televisie is op 2 april 2003 vastgesteld. Op 7 april 2003 is het concept (in gedeeltes) ter consultatie naar de aanbieders en de kabelexploitant gezonden. Zij werden in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 15 april jl. op het concept-Plan te reageren. De APR heeft in totaal 14 reacties ontvangen. Op 23 april a.s. bespreekt het Algemeen Bestuur de ingekomen reacties en beoordeelt of er aanleiding is het concept-Advies Kabelplan Televisie te wijzigen/aan te passen. De inhoud van het Advies Kabelplan Televisie wordt op die vergadering definitief vast-gesteld. Op 1 mei wordt het plan in zijn definitieve vorm aan UPC aangeboden en worden de aanbieders geinformeerd.

07.04.03, 16:36: Wizjiging BBC 3 voor BBC 1 vergissing!
De APR maakt bekend dat het wisselen van BBC 3 voor BBC 1 helaas berust op een misverstand. In het per 1 december jl. uitgebrachte Radioplan heeft de APR per ongeluk de zender BBC 1 opgenomen terwijl dat de klassieke zender BBC 3 had moeten zijn. Inmiddels heeft de APR contact met UPC opgenomen om deze onbedoelde wijziging zo snel mogelijk ongedaan te maken. De APR hoopt dat de lusiteraars binnenkort weer kunnen genieten van de uitzendingen van BBC 3!