Nieuws-Archief | March 2005

[ ga terug ]

APR brengt Televisieplan 2005-2006 uit (31.03.05, 12:18:)
Purmerend, 31 maart 2005

Heden heeft de APR onderstaand persbericht verzonden.

PERSBERICHT

APR brengt Advies Kabelplan Televisie uit
voor de periode 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft zijn Advies Kabelplan Televisie 2005-2006 aan UPC uitgebracht. Het advies heeft betrekking op het Wettelijk Basis Pakket van 15 televisiezenders ?n het Aanvullend Pakket van 14 resp. 16 televisiezenders. De adviesperiode loopt van 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006.

Status advies
Ten gevolge van de gewijzigde Mediawet ?n de nieuwe contracten die tussen een aantal gemeenten en de kabelexploitant zijn afgesloten, heeft de APR nu bevoegdheid slechts te adviseren over de samenstelling van het Wettelijk Basis Pakket van 15 televisiezenders. De kabelexploitant is gehouden om het advies over het Wettelijk Basis Pakket op te volgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Op grond van de (gewijzigde) Mediawet mag de APR wel een advies over het Aanvullend Pakket van 14 resp. 16 zenders uitbrengen, maar de kabelexploitant is niet gehouden dat advies op te volgen. Vanuit consumentenbelang heeft de APR ook advies uitgebracht over het Aanvullend Pakket. Aan UPC is verzocht het Televisieplan 2005-2006 integraal over te nemen en te implementeren.

Aanvragen
De APR ontvangt jaarlijks diverse aanvragen. Deze aanvragen zijn afkomstig van verschillende ?categorie?n? aanbieders, nl.:
A. Nieuwe aanbieders;
B. Aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd;
C. Aanbieders die wel door de APR zijn geadviseerd, maar desondanks niet in het aanbod zijn opgenomen;
D. Aanbieders die al deel uit (moeten) maken van het pakket.

Uit categorie A. ontving de APR ??n aanvraag en wel van ROB TV. Deze aanvraag is niet gehonoreerd. Geen aanvragen ontving de APR uit categorie B. Onder categorie C. valt de aanbieder ARTE. Voor deze aanbieder heeft de APR een plaats ingeruimd binnen het wettelijk basis pakket. In categorie D. is een wijziging aangebracht bij SALTO Omroep Amsterdam.
In het gebied Amsterdam plus geldt de must-carry status voor het ?hoofdkanaal? SALTO A1. Dit kanaal valt daarmee automatisch in het wettelijk basis pakket. AT 5 is (als ??n van de drie SALTO-kanalen) voor het gehele verspreidingsgebied geadviseerd in het wettelijk basis pakket. SALTO-kanaal A2 is alleen geadviseerd in het aanvullend pakket voor Amsterdam plus. In categorie D. valt ook Nickelodeon. Deze aanbieder beoogt het kanaal per augustus 2005 te delen met TV NL (voorlopige naam) van de Talpa-groep. De APR heeft kennis genomen van de formatwijziging van Nickelodeon en staat redelijk positief tegenover de gepresenteerde plannen. Nickelodeon verdient vanwege de aantrekkelijke kinder-programmering een plaats in het WBP en dan specifiek als kinderzender.
Omdat er geen plaats is in het pakket voor zowel Rai Uno als TVE heeft de APR nu geadviseerd TVE in het pakket op te nemen. Rai Uno komt hierdoor het komende adviesjaar te vervallen.
De zenders Eurosport, Animal Planet en Euronews stellen zich niet beschikbaar voor doorgifte en kunnen dus niet worden geadviseerd.


----------------------------

APR in gelijk gesteld door Commissariaat voor de Media inzake ARTE (31.03.05, 11:24:)
Purmerend, 31 maart 2005

Heden heeft de APR het onderstaande persbericht uit laten gaan.

PERSBERICHT


APR door Commissariaat voor de Media
in gelijk gesteld inzake ARTE

Op 29 maart 2005 heeft het Commissariaat voor de Media uitspraak gedaan in de door de APR aangespannen procedure tegen de kabelexploitant inzake ARTE. UPC wenst het door de APR uitgebrachte advies omtrent ARTE niet op te volgen en naar de mening van de APR is dat in strijd met de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media heeft met zijn uitspraak de APR in het gelijk gesteld en geoordeeld dat er voor UPC geen zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van het advies van de APR. Bovendien heeft het Commissariaat besloten de kabelexploitant een boete op te leggen van ? 100.000,-- indien UPC niet v??r 1 september 2005 het advies van de APR opvolgt.

------------------

De APR is uiteraard content met de uitspraak van het Commissariaat. Het is mogelijk om tegen de uitspraak van het Commissariaat bezwaar te maken.