Nieuws-Archief | March 2004

[ ga terug ]

Concept TV-plan 2004-2005 vastgesteld (29.03.04, 16:01:)
Purmerend, maart 2004.

In zijn vergadering van 22 maart 2004 heeft de APR het concept-Televisieplan 2004-2005 vastgesteld. Het concept-Advies is op 25 maart 2004 (in gedeeltes) naar de aanbieders gezonden. Tot uiterlijk 8 april 2004 hebben zij gelegenheid te reageren op het gestelde in het concept-Advies. Op basis van de ingekomen reacties beoordeelt het Algemeen Bestuur vervolgens of er wijzigingen in het concept-Advies aangebracht worden. In zijn vergadering van 13 april 2004 stelt de APR het Advies Kabelplan Televisie 2004-2005 definitief vast en uiterlijk 1 meid 2004 wordt het advies officieel aan UPC aangeboden.