Nieuws-Archief | March 2003

[ ga terug ]

24.03.03, 11:56: RADIOPAKKET per 1 april 2003:BBC 3 helaas ten onrechte gewisseld!
24 maart 2003

Per 1 december jl. heeft de APR het Advies Kabelplan Radio 2003-2004 aan UPC aangeboden. Daarin is tot onze spijt een storende fout geslopen. Helaas is in plaats van BBC 3 (een klassieke zender) BBC 1 (een info/populaire muziek zender) in het plan vermeld. UPC heeft het Advies van de APR integraal opgevolgd en dus BBC 1 in het pakket opgenomen in plaats van bedoelde BBC 3. De APR benadrukt dat UPC in deze geen blaam treft.

De APR heeft inmiddels aktie ondernomen en UPC verzocht alsnog BBC 3 in het standaardpakket op te nemen in plaats van BBC 1. De verwachting is dat de APR per heden verneemt of het herstel nog voor 1 april a.s. gerealiseerd kan worden.

06.03.03, 17:32: AT 5 in Purmerend.........nog niet bekend!
De Algemene Programma Raad is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de opstelling van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie voor de periode september 2003-september 2004. De aanvraagformulieren van de belangstellende aanbieders zijn inmiddels op het secretariaat retour ontvangen en de uitnodigingen voor de presentaties op 12 en 13 maart a.s. zijn de deur uit. Beslutivorming over de samenstelling vindt in de periode maart april a.s.¨plaats, zodat het Advies op 1 mei aan UPC kan worden aangeboden.
In de pers zijn berichten verschenen waaruit geconcludeerd kan worden dat AT5 per september a.s. in Purmerend op de kabel te ontvangen is. AT 5 is één van de aanbieders die in aanmerking wil komen voor opname in het pakket van Purmerend. Gelet op de te volgen procedure, is op dit moment nog niet bekend hoe het uit te brengen advies van de APR eruit komt te zien. De APR distantieert zich derhalve van bedoelde perspublicaties.