Nieuws-Archief | February 2003

[ ga terug ]

18.02.03, 16:19: Wijziging standaardpakket Radio 2003-2004
Het per 1 december jl. uitgebracht Advies Kabelplan Radio wordt door UPC per 1 april a.s. ingevoerd. De APR adviseerde in het standaardpakket onder andere Radio Deutschland K÷ln op te nemen. Nu is gebleken dat de auteursrechten van deze aanbieder niet zijn gedekt. Dat heeft tot gevolg dat UPC de programma's van Radio Deutschland K÷ln niet langer door kan geven. De APR betreurt het dat nog vˇˇr de invoering van het Kabelplan Radio een buitenlandse publieke zender uit het standaardpakket verdwijnt. Conform het uitgebrachte Advies Kabelplan Radio 2003-2004 komt de als 1eaangemerkt reserve, t.w. Radio 192, in aanmerking om de opengevallen plaats van Radio K÷ln in te vullen. Aan UPC is derhalve geadviseerd overeenkomstig te handelen.

11.02.03, 11:36: Aanvraagformuliern Advies Kabelplan Televisie 2003-2004
De APR start met de voorbereidingen voor de opstelling van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie 2003-2004. In de week van 10 februari 2003 worden de aanvraagformulieren voor de ingebruikname van (een deel van) een kanaal aan alle ons bekende aanbieders toegezonden. Ge´nteresseerden die geen formulieren hebben ontvangen kunnen zich in verbinding stellen met het secretariaat van de APR, telefoonnummer 0299-452752 of email [email protected]

11.02.03, 11:06: Uitspraak kort geding van RTVNH tegen UPC
Op maandag 10 februari 2003 heeft de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak gedaan in het dooor RTVNH tgen UPC aangespannen kort geding. Aanleiding hiertoe was dat RTVNH -nu de fusie tussen AT5 en RTVNH is afgeketst- een eigen kanaal eiste. Op advies van de APR heeft UPC besloten deze eis nu niet te honoreren, maar de claim van RTVNH te betrekken bij de invoering van het nieuwe Advies Kabelplan Televisie (2003-2004) per 1 september a.s.
De rechter heeft uitgesproken dat de bestaande praktijk waarbij AT5 en RTVNH een kanaal delen en onderling programma's uitwisselen, voortgezet moet worden totdat een nieuw advies van de APR tot stand is gekomen. De rechter heeft zich bij zijn uitspraak gebaseerd op het door de APR uitgebrachte Advies Kabelplan Televisie 2002-2003 en geen aanleiding gezien om tussentijdse wijzigingen te sanctioneren of tot stand te brengen. Continu´teit in het programma-aanbod aan de consumenten heeft een belangrijke rol gespeeld in het oordeel van de rechter.
De APR is content dat de rechter het belang van de consumenten zo nadrukkelijk heeft meegewogen!