Nieuws-Archief | December 2005

[ ga terug ]

Aanvraagformulieren TV-plan 2006-2007 (22.12.05, 15:11:)
Purmerend, 22 december 2005

Heden heeft de APR de aanvraagformulieren ten behoeve van de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 verzonden aan alle ons bekende adressen. Mochten er organisaties zijn die alsnog over een set formulieren wenst te beschikken kunnen die op korte termijn via de website downloaden. Ook kan contact met het secretariaat worden opgenomen.

Aanvraagformulieren TV-plan 2006-2007 (22.12.05, 15:11:)
Purmerend, 22 december 2005

Heden heeft de APR de aanvraagformulieren ten behoeve van de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 verzonden aan alle ons bekende adressen. Mochten er organisaties zijn die alsnog over een set formulieren wenst te beschikken kunnen die op korte termijn via de website downloaden. Ook kan contact met het secretariaat worden opgenomen.

Advies Kabelplan Radio 2006-2007 (19.12.05, 14:40:)
Purmerend, 19 december 2005

De APR heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2006-2007 gepresenteerd. Onderstaand het bijbehorende persbericht.


PERSBERICHT

Advies Kabelplan Radio 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft zijn Advies Kabelplan Radio 2006-2007 vastgesteld. Het advies heeft betrekking op het Wettelijk Basis Pakket van 25 radiozenders ?n het Aanvullend Pakket van 14 radiozenders. De adviesperiode loopt van 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007.

Differentiatie
In de loop van 2005 heeft het Commissariaat voor de Media beslist dat ?lle radiokanalen van SALTO Omroep Amsterdam de must-carry status toekomt en dus verplicht moeten worden doorgegeven. Die verplichting geldt alleen voor het gebied Amsterdam plus en niet voor de overige gemeenten (Purmerend, Zaanstad en Landsmeer). Om die reden heeft de APR een differentiatie aangebracht in het pakket en is het advies voor het Wettelijk Basis Pakket voor Amsterdam plus en de overige gemeenten niet meer identiek.

Jaarlijkse advisering
De APR houdt met dit advies vast aan jaarlijkse advisering en honoreert de wens van de kabelexploitant om het Advies Kabelplan Radio 2005-2006 met een jaar te verlengen niet. Naast de noodzaak om vanwege de uitspraak in de SALTO-kanalen een nieuw advies uit te brengen, is de APR van mening dat het radiolandschap dynamisch en aan verandering onderhevig is. Dat maakt het noodzakelijk om snel en adequaat in te spelen op de actualiteit. Met tweejaarlijkse advisering wordt dat ernstig bemoeilijkt.

Wijzigingen in het pakket
In het hele APR-gebied zijn aan het Wettelijk Basis Pakket de volgende zenders toegevoegd:
? FiP in Nederland, een zender van Radio France met een ?easy-listening? format;
? Deutschland Radio K?ln. Eerder was deze zender uit het pakket verdwenen omdat volgens de kabelexploitant de auteursrechten niet waren geregeld. Deze informatie bleek onjuist en mede op verzoek van consumenten is deze Duitstalige zender opnieuw geadviseerd.
? Het pakket van Amsterdam plus wijkt vanwege de differentiatie op een aantal punten af van het pakket voor de overige gemeenten. Luisteraars in Amsterdam plus ontvangen ?lle SALTO-kanalen en (mede) als gevolg daarvan zijn BBC Radio 1 en WDR 4 uit het pakket gevallen. Luisteraars in de overige gemeenten ontvangen BBC Radio 1 en WDR 4 w?l en tevens zijn Wild fm, FunX en Wereld fm toegevoegd