Nieuws-Archief | December 2003

[ ga terug ]

Vergaderschema 1e helft 2004 (16.12.03, 11:58:)
Purmerend, 16 december 2003

In zijn Algemeen Bestuursvergadering van 10 december 2003 heeft de APR het vergaderschema voor de 1e helft 2004 vastgesteld. De planning is als volgt:


? Woe 14 januari 04 - Huishoudelijke vergadering;

? Woe 4 (reserve do 05-02 04) - Presentaties radio-aanbieders;

? Ma 16 februari 04 - Bespreking discussiestuk mbt. TV-plan;

? Woe 25 februari 04 - Bespreking concept-TV-plan 04-05;

NB. Periode van 2e week maart t/m 1e week april gereserveerd voor:
? Consultatie naar aanbieders/UPC
? Invulling openbaarhied/inspraak consumenten

? Di 13 april 04 - Vaststelling definitief TV-plan 04-05;

? Ma 24 mei 04 - Huishoudelijke vergadering.

APR brengt Radio-advies uit voor de periode 2004-2005 (04.12.03, 11:17:)
Purmerend, 4 december 2003

De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2004-2005 aan UPC uitgebracht. Het Advies heeft betrekking op het standaardpakket van 39 radiozenders en loopt van 1 april 2004 tot 1 april 2005.

AAANVRAGEN
De APR ontvangt jaarlijks diverse aanvragen. Deze aanvragen zijn afkomstig van drie ?categorie?n? aanbieders, nl.
? Nieuwe aanbieders;
? Aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd;
? Aanbieders die al deel uit (moeten) maken van het pakket.

De nieuwe aanvragers zijn ditmaal FunX, RTL Fm en Radio Shabnam. De aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd zijn Stichting Sursadhana, World Radio Network 3 (Duitstalig) en YAM Radio.

WIJZIGINGEN IN HET PAKKET
De aanvraag van FunX is gehonoreerd. De andere nieuwe aanbieders zijn om verschillende redenen niet in het plan opgenomen. Van de ?categorie? aanbieders waarvan eerdere aanvragen niet zijn gehonoreerd is de aanvraag van YAM Radio nu wel gehonoreerd. De overige aanvragen zijn opnieuw afgewezen.
In de categorie aanbieders die al deel uit (moeten) maken van het pakket is op ??n punt een wijziging aangebracht. De APR heeft ??n van de SALTO-kanalen gereserveerd voor de uitzendingen van FunX.
Naast de toevoeging van FunX en YAM Radio wordt ook de zender France Inter, een Franstalige buitenlandse publieke zender opgenomen.

Uit het pakket verdwijnen de zenders Country Fm en Radio France Internationale. Country Fm heeft de uitzendingen gestaakt en Radio France Internationale kan om auteursrechtelijke redenen niet langer deel uitmaken van het pakket.

RESERVEZENDERS
Analoog aan het Advies Kabelplan Televisie heeft de APR nu ook reserves aangewezen per rubriek. Indien er gedurende de looptijd van een advies een zender uit mocht vallen dan blijft door het aanwijzen van een vergelijkbare reservezender, de evenwichtigheid van het standaardpakket zoveel mogelijk overeind.

Uitspraak CvdM inzake ARTE (01.12.03, 16:49:)
Purmerend, 1 december 2003

Op 25 november 2003 heeft het Commissariaat voor de Media uitspraak gedaan in de procedure die de APR in september 2003 heeft aangespannen bij het Commissariaat voor de Media vanwege het feit dat UPC de zender ARTE uit het standaardpakket heeft verwijderd. Het Commissariaat verklaart zich in zijn uitspraak onbevoegd om op grond van de Mediawet tot bestuurlijke handhaving over te gaan. Reden daarvan is dat de APR de zender ARTE niet in het wettelijk basispakket van 15 televisiezenders heeft geplaatst, maar in het aanvullend pakket tot 27, resp. 32 zenders. Op grond van de Mediawet is het Commissariaat alleen bevoegd handhavend op te treden voor wat betreft het wettelijk basispakket.
In Rotterdam speelt een soortgelijke kwestie, alleen heeft de Rotterdamse Programmaraad de zender ARTE wel in het wettelijk basispakket geadviseerd. De Rotterdamse programmaraad heeft net als de APR een procedure bij het Commissariaat aangespannen. De uitspraak in deze zaak is nog niet bekend. Afhankelijk van het besluit van het Commissariaat beoordeelt de APR of er eventuele vervolgacties zullen worden ondernomen.