Nieuws-Archief | November 2003

[ ga terug ]

Radio Octaaf op de plaats van Country FM (17.11.03, 12:30:)
Purmrend, 17 november 2003

Country FM heeft bekend gemaakt dat de uitzendingen per 20 oktober 2003 worden beeindigd. Volgens het lopende Advies Kabelplan Radio 2003-2004 komt de eerstvolgende reserve, Radio Octaaf, in aanmerking om de vrijvallende plaats van Country FM in te nemen. De nieuwe aanbieder RTL FM heeft Country FM overgenomen en claimt nu de plaats van Country FM. UPC heeft op eigen initiatief besloten om RTL FM door te geven op de plaats van Country FM. De APR heeft aan alle betrokken partijen gemeld dat volgens het geldende Radioplan, de programma's van Radio Octaaf behoren te worden doorgegeven. Zodra alle betrokkenen hebben gereageerd zal de APR nader adviseren.

concept-Advies Kabelplan Radio naar aanbieders toe (17.11.03, 12:21:)
Purmerend, 17 november 2003

Op 5 november 2003 heeft de APR het concept-Advies Kabelplan Radio 2004-2005 vastgesteld. De aanbieders worden tot uiterlijk 19 november 2003 in de gelegenheid gesteld te reageren op hetgeen omtrent hen is geadviseerd. Tevens is de kabelexploitant in kennis gesteld van de inhoud van het concept-Radioplan. Naar aanleiding van de ingekomen reacties bespreekt de APR of er aanleiding is het concept-plan te wijzigen/aan te passen. Op 27 november 2003 stelt de APR het Advies Kabelplan Radio 2004-2005 definitief vast. Per 1 december 2003 wordt het Advies aangeboden aan de kabelexploitant.