Nieuws-Archief | November 2002

[ ga terug ]

14.11.02, 10:54: Vacature APR (namens de consumenten in Zaanstad)
WIE WIL ER MEEBESLISSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN HET RADIO- EN TELEVISIEPAKKET IN Groot-AMSTERDAM ??

Het kabelnet van KTA/UPC bereikt momenteel zo´n half miljoen huishoudens in de regio Groot-Amsterdam. De Stichting Algemene Programma Raad (APR) brengt op grond van artikel 82k van de Mediawet advies uit aan KTA/UPC over de samenstelling van het basispakket voor radio en televisie. Ook behartigt de APR de algemene consumenten-belangen. Het stichtingsbestuur van de APR bestaat uit 13 leden. Dit zijn kijkers/luisteraars uit de regio Groot-Amsterdam.

Vind(t) u/jij het leuk om mee te denken/beslissen over de het aanbod op radio en televisie? In verband met het verstrijken van de zittingsperiode van een lid namens de regio Zaanstreek zoekt de APR op dit moment

een nieuw bestuurslid

Wij vragen van u/jou:
· liefhebber te zijn van radio- en televisieprogramma´s;
· abonnee te zijn van KTA/UPC.

Uw/jouw medewerking zal bestaan uit:
· deelnemen aan de APR-vergaderingen circa acht avonden per jaar (tegen een
onkostenvergoeding);
· het volgen van kabelaanbod op radio en televisie;
· het meedenken over/volgen van ontwikkelingen op het gebied van de (nieuwe) media;

Om de representativiteit van de programmaraad te waarborgen worden kandidaten van allochtone afkomst, vrouwen en jongeren extra aangespoord te solliciteren.

Uitgesloten zijn:
· Personen werkzaam voor aanbieders van programma´s of omroepnetwerken;
· Gemeenteraadsleden.

Sollicitatieprocedure:
Een sollicitatiecommissie selecteert de kandidaten en doet vervolgens, na instemming door het gemeentebestuur van Zaanstad, een voordracht tot benoeming door de gemeenteraad van Amsterdam.

Belangstelling?
Informatiemateriaal is op te vragen bij het Bureau van de Stichting APR.
Tel.:0299-452752/e-mail:[email protected]
Sollicitatiebrieven met CV tot uiterlijk 30 november sturen aan:
Stichting APR
Postbus 265
1440 AG Purmerend
t.a.v. Mevrouw E. van Loenen, secretaris APR


14.11.02, 10:51: Vergaderdata Algemeen Bestuur APR
De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de APR vindt plaats op:
* Maandag 13 januari 2003 (lokatie nog niet bekend) - huishoudelijke vergadering en
nieuwjaarsbijeenkomst.

Het vergaderschema voor de 1e helft van 2003 moet nog worden vastgesteld.