Nieuws-Archief | October 2004

[ ga terug ]

Openbare presentaties radioaanbieders (04.10.04, 08:43:)
Purmerend, 1 oktober 2004

Heden heeft de APR onderstaand persbericht uit laten gaan.

PERSBERICHT

Openbare presentaties radioaanbieders

Inleiding
Jaarlijks nodigt de Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam radioaanbieders uit voor het geven van een presentatie. Doel van deze presentaties is het verkrijgen van informatie over de inhoud van de aangeboden programma's. Deze presentaties hebben een openbaar karakter.

Locatie/tijdstippen presentaties
De data waarop de presentaties plaatsvinden zijn 5 en 7 oktober 2004. De APR heeft gekozen voor spreiding over het adviesgebied van de raad. De presentaties vinden daarom plaats op twee locaties. Dat zijn:
- 5 oktober 2004: Kamer 0235 in het Stadhuis van Amsterdam;
- 7 oktober 2004: Kamer A0.08 - A0.12 in het Stadhuis van Purmerend.
Beide avonden vangen aan om uiterlijk 19.40uur. De volgende aanbieders zijn uitgenodigd voor een presentatie:

DINSDAG 5 OKTOBER 2004 DONDERDAG 7 OKTOBER
ID T Radio
YAM Radio
RTL fm
Happy Radio
YORIN
Veronica
Noordzee fm
Juize fm - NIEUW
City fm
Laser fm - NIEUW
Arrow Smooth Jazz - NIEUW
Magic fm - NIIEUW
Salto Omroep Amsterdam
Reflex fm - NIEUW
AWBC Tamara
Wild fm - NIEUW

Aanmelden bijwonen presentaties
Belangstellenden worden verzocht zich van tevoren aan te melden. Dat kan schriftelijk, per email of telefonisch. Het adres van de APR is Postbus 265, 1440 AG Purmerend. Tel.nr. 0299-452752 en het emailadres is [email protected]
Via de website www.stichtingapr.nl aanmelden kan ook. Belangstellenden krijgen tijdens de presentaties niet de gelegenheid om vragen te stellen. Wel is het na afloop van de presentaties mogelijk vragen te stellen aan de leden van het Algemeen Bestuur van de APR

Opzet presentaties
Alle uitgenodigde radioaanbieders krijgen 10 minuten de gelegenheid het unieke karakter van hun programma?s toe te lichten. Daarna krijgen de leden van de APR de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de vergaderingen wordt aan belangstellenden een formulier uitgereikt waarop meningen en opmerkingen kunnen worden ingevuld. Deze input gebruikt de APR bij de opstelling van het Advies Kabelplan Radio 2005-2006.


Graag nodigt de APR belangstellenden uit om de presentaties bij te wonen!

EINDE PERSBERICHT