home
8-3-2007
APR maakt voornemens televisie bekend
PERSBERICHT APR maakt voornemens televisie bekend Concept-Advies Kabelplan Televisie 2007-2008 openbaar De APR heeft het concept-Advies Kabelplan Televisie 2007-2008 vastgesteld. Tot nu toe werden alleen de aanbieders in de gelegenheid gesteld te reageren, thans wil de APR ook graag de consumenten betrekken bij definitieve besluitvorming. Het pakket voor Amsterdam-plus (van 31 zenders) en de Overige Gemeenten (van 30 zenders) is vanwege de must-carry status van de (Amsterdamse) SALTO-...
Lees meer...

13-11-2006
APR maakt voornemens radio bekend
Heden is onderstaand persbericht verzonden PERSBERICHT APR maakt voornemens radio bekend Concept-Advies Kabelplan Radio 2007-2008 openbaar De APR heeft het concept-Advies Kabelplan Radio 2007-2008 vastgesteld. Tot nu toe werden alleen de aanbieders in de gelegenheid gesteld te reageren, thans wil de APR ook graag de consumenten betrekken bij definitieve besluitvorming. Het pakket voor Amsterdam-plus en de Overige Gemeenten is vanwege de must-carry status van de (Amsterdamse) SALT...
Lees meer...

23-10-2006
Sluitingstermiijn vacatures
Purmerend, oktober 2006 In een eerder bericht is gemeld dat de sluitingstermijn voor kandidaten die geinteresseerd zijn in een bestuursfunctie bij de APR is verlengd tot 30 november 2006. Helaas is daar een fout in geslopen. De sluitingstermijn is gesteld op 20 november en NIET op 30 november 2006!!!
Lees meer...

16-10-2006
Termijn vacatures verlengd
Purmerend, oktober 2006 De termijn waarop belangstellenden kunnen reageren op de vacatures is verlengd. Geinteresseerden kunnen reageren tot uiterlijk 30 november 2006! Reacties graag versturen naar: Stichting APR t.a.v. Mevrouw E. van Loenen Postbus 265 1440 AG PURMEREND
Lees meer...

2-10-2006
GEZOCHT: 4 nieuwe bestuursleden!!!
Purmerend, oktober 2006 De Stichting Algmene Programma Raad -het adviesorgaan van kabelexploitant UPC voor doorgifte van radio- en televisieprogramma\'s via de kabel- zoekt op korte termijn 4 nieuwe bestuursleden. De vacaturetekst luidt als volgt: WIE WIL ER MEEBESLISSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN HET RADIO- EN TELEVISIEPAKKET IN Groot-AMSTERDAM ?? Het kabelnet van UPC bereikt momenteel ruim een half miljoen huishoudens in de regio Groot-Amsterdam. De Stichting Algemene Programma Raad (A...
Lees meer...

29-9-2006
Openbare presentaties radioaanbieders
Purmerend, 29 september 2006 Heden is het volgende persbericht verzonden: PERSBERICHT APR start met opstelling Advies Kabelplan Radio 2007-2008 2 OKTOBER 2006 OPENBARE PRESENTATIES RADIOAANBIEDERS De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam is gestart met de opstelling van het Advies Kabelplan Radio 2007-2008. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het radiolandschap ?n van de inhoud van de aangeboden programma?s worden radioaanbieders uitgenodig...
Lees meer...

27-7-2006
Bezwaren APR ongegrond verklaard
Purmerend, juli 2006 In mei 2006 heeft de APR bezwaar aangetekend bij het Commissariaat voor de Media tegen de eerder door het Commissariaat gedane uitspraak inzake de looptijid van de radioadviezen. Kabelexploitant UPC wenst de looptijd van de radioadviezen nl. op twee jaar te stellen en de APR (evenals meerdere andere programmaraden) is hiermee oneens. Op 4 juli 2006 heeft het Commissariaat voor de Media de bezwaren van de APR ongegrond verklaard. De APR beraadt zich (samen met meerdere an...
Lees meer...

26-6-2006
APR tekent bezwaar aan tegen uistpraak Commissariaat voor de Media
Purmerend, juni 2006 Op 28 maart 2006 heeft het Commissariaat voor de Media uitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek van de APR om op grond van artikel 82k van de Mediawet over te gaan tot bestuurlijke handhaving jegens UPC. Aanleiding is het besluit van UPC om het per december 2005 uitgebrachte Advies Kabelplan Radio 2006-2007 niet te implementeren. De kabelexploitant wenst de radioadviezen nl. een looptijd te geven van 2 jaar, hetgeen betekent dat de geldigheidsduur van het Advies Ka...
Lees meer...

26-6-2006
Vergaderschema 2e helft 2006
De APR heeft in zijn vergadering van 22 mei jl. het schema voor de Algemeen Bestuursvergaderingen voor de 2e helft van 2006 vastgesteld. Dat ziet er als volgt uit: Huishoudelijke vergadering ma 11-09-2006 Presentaties radioaanbieders ma 02-10-2006 Bespreking discussiestuk di 24-10-2006 Bespreking concept Radioplan 07-08 ma 06-11-2006 Vaststellen definitief Radioplan 07-08 do 23-11-2006 Huishoudelijke vergadering vr 15-12-2006
Lees meer...

3-4-2006
APR brengt Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 uit
Purmerend, 3 april 2006. Heden heeft de APR onderstaand persbericht uit laten gaan. PERSBERICHT APR brengt Advies Kabelplan Televisie uit voor de periode 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007 De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft per 1 april 2006 zijn Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 aan UPC uitgebracht. Het advies heeft betrekking op het Wettelijk Basis Pakket van 15 televisiezenders ?n het Aanvullend Pakket van 14 resp. 16 televisiezenders. De advies...
Lees meer...

21-2-2006
APR naar Commissariaat voor de Media
Purmerend, 21-02-2006 De APR heeft op 20 februari 2006 het onderstaande persbericht uit laten gaan. PERSBERICHT UPC voert Radioadvies 2006-2007 NIET uit/ APR naar Commissariaat voor de Media Half december 2005 heeft de APR het Advies Kabelplan Radio 2006-2007 uitgebracht. Aan UPC is verzocht het advies -zoals gebruikelijk- per 1 juli a.s. in te voeren. De kabelexploitant wenst de looptijd van de radioadviezen echter een duur twee jaar te geven en dus pas tot invoering per 1 jul...
Lees meer...

26-1-2006
Openbare presentaties TV-aanbieders
Purmerend, 25 januari 2006 De jaarlijkse openbare presentaties voor de Televisie-aanbieders vinden ditmaal plaats op: Donderdag 26 januari 2006 Plaats : Kamer 0235/Stadhuis Amsterdam Aanvang: 19.30uur Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn!
Lees meer...

22-12-2005
Aanvraagformulieren TV-plan 2006-2007
Purmerend, 22 december 2005 Heden heeft de APR de aanvraagformulieren ten behoeve van de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 verzonden aan alle ons bekende adressen. Mochten er organisaties zijn die alsnog over een set formulieren wenst te beschikken kunnen die op korte termijn via de website downloaden. Ook kan contact met het secretariaat worden opgenomen.
Lees meer...

22-12-2005
Aanvraagformulieren TV-plan 2006-2007
Purmerend, 22 december 2005 Heden heeft de APR de aanvraagformulieren ten behoeve van de opstelling van het Advies Kabelplan Televisie 2006-2007 verzonden aan alle ons bekende adressen. Mochten er organisaties zijn die alsnog over een set formulieren wenst te beschikken kunnen die op korte termijn via de website downloaden. Ook kan contact met het secretariaat worden opgenomen.
Lees meer...

19-12-2005
Advies Kabelplan Radio 2006-2007
Purmerend, 19 december 2005 De APR heeft heden zijn Advies Kabelplan Radio 2006-2007 gepresenteerd. Onderstaand het bijbehorende persbericht. PERSBERICHT Advies Kabelplan Radio 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007 De Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam heeft zijn Advies Kabelplan Radio 2006-2007 vastgesteld. Het advies heeft betrekking op het Wettelijk Basis Pakket van 25 radiozenders ?n het Aanvullend Pakket van 14 radiozenders. De adviesperiode loopt van 1 ju...
Lees meer...

15-11-2005
HERHAALDE OPROEP VACATURE
Purmerend, 15 november 2005 De APR heeft besloten de termijn voor het werven van een nieuw bestuurslid met ??n maand te verlengen. Onderstaand volgt de HERHAALDE OPROEP. WIE WIL ER MEEBESLISSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN HET RADIO- EN TELEVISIEPAKKET IN Groot-AMSTERDAM ?? Het kabelnet van UPC bereikt momenteel ruim een half miljoen huishoudens in de regio Groot-Amsterdam. De Stichting Algemene Programma Raad (APR) brengt op grond van artikel 82k van de Mediawet advies uit aan UPC over ...
Lees meer...

13-10-2005
Vacature
In verband met het vertrek van een bestuurslid is er op dit moment een vacature bij de APR. Onderstaand volgt de volledige advertentietekst. WIE WIL ER MEEBESLISSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN HET RADIO- EN TELEVISIEPAKKET IN Groot-AMSTERDAM ?? Het kabelnet van UPC bereikt momenteel ruim een half miljoen huishoudens in de regio Groot-Amsterdam. De Stichting Algemene Programma Raad (APR) brengt op grond van artikel 82k van de Mediawet advies uit aan UPC over de samenstelling van het basispa...
Lees meer...

4-10-2005
Presentaties radio-aanbieders
Purmerend, 4 oktober 2005. Op donderdag 6 okotber 2005 vinden de jaarlijkse presentaties voor radio-aanbieders plaats. De APR heeft onderstaand persbericht verzonden. PERSBERICHT Openbare presentaties radioaanbieders Inleiding Jaarlijks nodigt de Stichting Algemene Programma Raad voor de regio Groot-Amsterdam radioaanbieders uit voor het geven van een presentatie. Doel van deze presentaties is het verkrijgen van informatie over de inhoud van de aangeboden programma?s. Deze prese...
Lees meer...

13-9-2005
Vergaderschema 2e helft 2005
Purmerend, 13 september 2005 Het vergaderschema voor de AB-vergaderingen 2e helft 2005 is als volgt: ? 13 september 2005 - Huishoudelijke vergadering ? 5 en 6 oktober 2005 - Openbare presentaties radio-aanbieders; ? 19 oktober 2005 - Bespr. discussiestuk Radioplan 06-07; *17november 2005 - Vaststelling concept-Radioplan 06-07; ?21 november t/m 30 november 2005 - Consultatie concept-Radioplan 06-07; ?13 december 2005 - Vastst...
Lees meer...

13-9-2005
Algemeen Bestuursvergadering
Purmerend, 13 september 2005 Hedenavond vergadert het Algemeen Bestuur van de APR in Hotel Purmerend aan de Purmerenderweg. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening en mededelingen; 2. Ingekomen stukken (zie bijlage I.); 3. Vaststelling notulen AB-vergadering 07-06-2005. Verslag is reeds in bezit. 4. Herbenoemingen (zie bijlage II); 5. Terugmeldingen: ? Procedure Gemeente Amsterdam/budget 2005; ? Statutenwijziging; 6. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reg...
Lees meer...Archief
RSS Nieuws