Hier kunt u de vigerende en - indien al beschikbaar - de nieuwe adviezen raadplegen. Door een van de links aan te klikken krijgt u een eenvoudige opsomming van de Radio- of Televisiezenders die overeenkomstig het advies worden doorgegeven. De volledige adviezen waarin tevens een uitgebreide motivatie is opgenomen (en zoals deze worden aangeboden aan UPC) kunt u ook als PDF bestand opvragen in het download gedeelte.

De looptijd van de adviezen is altijd een jaar en verloopt als volgt:
Het Advies Radioplan loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het Advies Televisieplan loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Reserve-zenders:
De APR wijst in elk advies reserve-zenders per rubriek aan. Mocht er in de loop van de periode waarover het advies geldt in een bepaalde rubriek een zender wegvallen, dan komt daarvoor in dezelfde rubriek een reserve-zender in die plaats. Indien er een zender in een rubriek wegvalt, waarvoor de APR geen reserve-zender heeft aangewezen dan zal de APR op dat moment een aanvullend advies uitbrengen. In de betreffende adviezen staat vermeld welke zenders de APR als reserve-zenders heeft aangewezen.

Huidig advies

Toekomstig advies
Voor frequentie-indelingen zie